סוגי משכנתאות

כאילו לא די בכך שיש כל כך הרבה תנאים ומדדים לקביעת המשכנתא, הרי שניתן למצוא כ–32 סוגים שונים של משכנתאות. כיצד תדעו באיזו משכנתא לבחור? האם כדאי לבחור במשכנתא הנושאת ריבית קבועה, משתנה, צמודה למדד או לא? ננסה לעמוד על סוגיה העיקריים של המשכנתא.

יועץ מציע סוגי משכנתאות ללקוחות

סוגי משכנתאות

דבר ראשון נבצע חלוקה למשכנתאות צמודות מדד ולא צמודות מדד. בקטגורית המשכנתאות הצמודות למדד תמצאו שני סוגים עיקריים:

  1. ריבית קבועה צמודה למדד –משכנתא זו תהיה בעלת ריבית קבועה לכל אורך חיי המשכנתא. כלומר הריבית תישאר קבועה וההצמדה למדד תשפיע על גובה ההחזר החודשי ועל יתרת המשכנתא.
  2. ריבית משתנה צמודה למדד – משכנתא זו תישא ריבית שמשתנה בתדירות של בין שנה לעשר שנים, בהתאם למה שנקבע על ידי הבנק והלקוח.

סוגי משכנתא שאינו צמוד למדד, נחלק לשלושה סוגים עיקריים:

  1. צמודה לפריים – מתבססת על ריבית בנק ישראל בתוספת אחוז וחצי, כאשר הבנק גורע או מוסיף את ההפרש. ריבית זו בעלת פוטנציאל להשתנות על בסיס חודשי.
  2. ריבית קבועה לא צמודה – במשכנתא זו הריבית היא קבועה וקרן המשכנתא אינה צמודה לשום מדד. ההחזר החודשי של המשכנתא קבוע לכל אורך חיי המשכנתא וכל תשלום מתקזז מיתרת הקרן.
  3. משתנה על בסיס מק"מ – הריבית משתנה כל שנה ואינה צמודה למדד. הריבית נקבעת לפי תשואות מק"מ (אגרות חוב ממשלתיות).

בנוסף למשכנתאות המצוינות לעיל, המתייחסות למשכנתאות שקליות, ישנם סוגי משכנתא נוספים, כמו למשל משכנתא צמודה למטבע חוץ. בכדי להבין באמת איזה סוג מתאים לכם ביותר, כדאי לקבל ייעוץ מקצועי ולהתאים את המשכנתא באופן אינדיבידואלי להכנסותיכם, להוצאות שלכם ולהפרש.

במרבית המקרים לא מעניק הבנק או כל גוף אחר משכנתא במסלול אחד, אלא יוצרים תמהיל של המסלולים שהוצגו לעיל או מסלולי משכנתא אחרים, דומים במהותם. התמהיל הזה בא להגן על שני הצדדים: הלווה חשוף במידה נמוכה יחסית למדד, ומצד שני ההחזרים סבירים בהחלט. הבנק נוטל סיכון נמוך יחסית להיפגע, הן במקרה שהמדד יעלה והן במקרה שהריביות ישתנו ויותירו אותו מאחור.

למרבה הצער, לא ניתן להציע מסלולי משכנתא מומלצים שיפגעו לצרכים של כלל האוכלוסייה. כל לווה הוא מקרה יחידני וההחזרים מתייחסים להכנסה המשפחתית נטו ולצפי לשינויים משפחתיים, קרי תוספת ילדים למשפחה.

אורך חיי המשכנתא וההשפעה שלו על ההחזרים

פריסת ההלוואה משפיעה באופן הברור ביותר על גובה ההחזרים וזה נכון לכל סוגי המשכנתאות. מקובל להניח כי נקודת המפגש האופטימלית בין גובה ההחזר לבין אורך חיי המשכנתא היא 250 שנים – 300 חודשים. פריסת ההלוואה מעבר לכך לא תקטין באופן משמעותי את התשלומים ותגרום להוצאות מיותרות.

אורך חיים קצר יותר עשוי לגרום לכך שההחזרים יהיו גבוהים מדיי. עם זאת, אין לשלול פריסת המשכנתא, יחד עם אופציה ריאלית לסלק חלק ממנה בכל זמן נתון או לעיתים קרובות יחסית.

השאירו פרטים בפורטל משכנתא גורו וגם אתם תקבלו, בתוך זמן קצר, סיוע מאנשי הצוות המקצועי שלנו. לצוות ניסיון רב של שנים והם ישמחו לסייע לכם ללא עלות וללא התחייבות. אז אל תחשבו פעמיים, פנו אלינו עוד היום וקבלו עצות מקצועיות מכאלה שמכירים את התחום לעומקו ולרוחבו.