ביטוח נכס

אחת מן הדרישות הבנקאיות כלפי הלווה בעת בקשה למשכנתא. ביטוח הנכס בא להבטיח שהדירה המשועבדת לבנק תשמור על ערכה לאורך תקופת החזר המשכנתא. במידה ומתרחש אירוע חריג שפוגע בדירה, כמו שיטפון, רעידת אדמה, שריפה ועוד, קיימת תמיד אפשרות לגבות את המשכנתא הנותרת מחברת הביטוח. באפשרותו של הלווה לעשות ביטוח נכס דרך הבנק או באופן עצמאי, דרך אחת מחברות הביטוח הפרטיות.